ตัวแทนจำหน่ายสินค้า CKD อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์ CKD อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

สินค้ามาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น  ISO14001  ISO9001

CKD PNEUMATIC CYLINDER

( CAT, SCPD, SSD, CMK2, SCA2, SCG, SCS, STG, STS, STL, SRL, FCD, JSC3, CAC4, RCC2, RV3, HAND CHUCK, SHOCK ABSORBER, FLOATING JOINT,... )

CKD PNEUMATIC VALVES

( 4GA/4GB, 4F, 4KA/4KB, 3PA/3PB, PV5G, PV5S, HMV/HSV, 2QV/3QV, 4TB,AS J708... )

CKD PNEUMATIC AUXILIARY

( C1000 to 8000, F1000 to 8000, R1000 to 8000, L1000 to 8000, V3000/V3010, JOINT/FITTING, FLOWSENSOR, PRESSURE SWITCH,... )

CKD GENERAL PURPOSE VALVE

( AB21, AB41/42, AG31/41/42/43/44, AD11/12, AD21/22, ADK11/12, ADK21/22, ADK31, AP11/12, AP21/22, APK11/12, APK21/22, FAB, SAB, CHB, MXB1, APV, NPV2, LLO, CVE2/CVSE2,... )

   เรามีวิทยากรเพื่อฝึกอบรมบุคลากรของท่าน ให้รู้จักและเข้าใจวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ  รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานอีกด้วย

  • MOTORS

    มอเตอร์อุตสาหกรรม
  • DANFOSS

    อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น
  • MAKITA

    เครื่องมือช่างมาตรฐาน
Visitors: 86,311